Company LSC TEH d.o.o. was founded with a vision of creating complete solutions in the fields of mechanical engineering and IT. 

GALLERY

CONTACT

Complete Solutions

Politika kakovosti

 

  • Kakovost in konkurenčnost

Na trgu se pozicioniramo kot podjetje, ki ponuja visokokakovostne izdelke. Z uporabo inovativnih tehnologij in pristopov ohranjamo konsistentnost odjemalcev ter pridobivamo tiste odjemalce, ki iščejo izven serijske izdelke na višjem kakovostnem nivoju. Na ta način se gradi prepoznavnost in ugled podjetja v okolju. Realizacijo naročil vedno izvajamo v dogovorjenih rokih. Do kupcev gojimo prijateljski in pozitiven odnos vsi zaposleni v podjetju. Kot našo konkurenčno prednost štejemo našo pripravljenost k izdelavi specifičnih (unikatnih) izdelkov v manjših serijah prilagojenih na potrebe in želje naših odjemalcev.

  • Rast in razvoj

Spremljamo tehnološke novosti na področju strojne obdelave kovin (predvsem varjenja) in tehnoloških sistemov za upravljanje strojev v proizvodnjah. Zaposlujemo najbolj kompetentne sodelavce, ki jih stalno usposabljamo. Z uvedbo sistema vodenja in novih tehnologij v postopek proizvodnje, želimo našim izdelkom povečati tržišče – utrditi svojo blagovno znamko predvsem na Slovenskem kot tudi Evropskem trgu.

  • Finančnost

Še vnaprej želimo postopoma večati dobiček in dodano vrednost na zaposlenega. Zagotoviti želimo konstantno likvidnost in izboljšati kreditno sposobnost.

  • Proces stalnih izboljšav

Podjetje sledi zahtevam standarda ISO 9001. Vsi zaposleni že sedaj s svojimi predlogi izboljšujejo procese, ki se izvajajo v podjetju. Glede na majhnost podjetja in naklonjenost vodstva k nenehnim izboljšavam je komunikacija v podjetju dobra, kar je ključni element uspešnosti procesov in podjetja samega. Nenehno vzdržujemo nivo kakovosti a se hkrati zavedamo, da nihče ni nezmotljiv, zatorej priznavamo svoje napake, jih odpravljamo in izboljšujemo svoje delo. Sistem nenehnih izboljšav nam narekuje stalno spremljanje zastavljenih ciljev in identifikacijo primernih ukrepov za doseganje le-teh.

  • Odločanje na podlagi tveganj in priložnosti

Vodstvo podjetja se zaveda pomembnosti stalne identifikacije in obravnave tveganj in priložnosti, ki izhajajo iz delovanja podjetja. Odločitve in strateški cilji podjetja se sprejemajo na podlagi prepoznanih tveganj in priložnosti.

 

 

Lesce, 28.11.2019                                                                                                                           Luka Simič, direktor