Company LSC TEH d.o.o. was founded with a vision of creating complete solutions in the fields of mechanical engineering and IT. 

GALLERY

CONTACT

Complete Solutions
video showcase
// Programske rešitve

LSC PRO

video showcase
LSC PRO_logotip 2
Informacijska platforma
Smernice
industrije 4.0
Modularen
sistem
LSC PRO_slika1
LSC PRO je informacijska platforma, ki je namenjena uporabi v proizvodnih podjetjih.

Platforma je zasnovana po smernicah INDUSTRIJE 4.0 in omogoča uporabnikom vpeljavo digitalizacije na vseh nivojih podjetja.

Sistem je zasnovan modularno in omogoča integracijo z ostalimi poslovnimi ter proizvodnimi programi vpeljav različnih sistemov na različnih nivojih in v poljubnem časovnem okvirju. Deluje kot cloud ali on-premiss rešitev. Sistem LSC PRO je primeren tako za majhna, srednja kot tudi velika podjetja.

OSNOVNI MODULI

CRM

Z LSC PRO CRM modulom so vse stranke pod nadzorom. Z celovitim pregledom priložnosti, ponudb ter dokumentov v sistemu so vsi podatki na dlani na vsakem koraku.

PRODUCTION

Modul za upravljanje s proizvodnjo. Osnovni dokument proizvodnega modula je delovni nalog.


SALES

Je osrednji modul ERP sistema. Omogoča sledenje naročilom kupcev, pošiljanju potrditev naročil ter predstavlja krovni dokument celotnega procesa.

LOGISTICS / WMS

Sistem je zasnovan za najbolj napredne uporabnike in tako pokriva vse bolj zahtevne funkcionalnosti upravljanja z zalogo.

PURCHASE

LSC PRO ima kot proizvodni program velik poudarek na pripravi kosovnic, identov in alternativ, zato je planiranje nabave v MRP sistemu veliko lažje.

ACCOUNTING

Osnovni modul za upravljanje s finančnimi podatki v sistemu. Omogoča pregled in obdelavo računov in e-računov, upravljanje s prejetimi plačili ter izvozi za zunanje računovodstvo.

OPCIJSKI / DODATNI MODULI

MES SISTEM

Je dodatni modul k modulu proizvodnje za napredno spremljanje proizvodnih postopkov. Omogoča bolj natančno spremljanje proizvodnih postopkov, saj se v proces doda še proizvodni nalog ter modul za združevanje.

HELP DESK

Modul za podporo je dodatni modul sistema LSC PRO, kateri omogoča spremljane zahtevkov (ticket) in primerov (case). Sistem je zasnovan kot dodatni modul, kjer razširimo funkcionalnost ERP sistema še v smeri poprodajnih aktivnosti.

MODUL ZA PLANIRANJE

Sistem planiranja proizvodnje omogoča razporejanje proizvodnih nalogov in operacij v proizvodnji po posameznih delovnih mestih, pregled zasedenosti ter optimalno določanje dobavnih rokov.


INTEGRACIJA Z OBSTOJEČIMI SISTEMI

LSC PRO sistem vsebuje tudi API modul za intergacijo z drugimi sistemi. Celoten koncept sistema je zasnovan na najnovejših Web tehnolgijah, kar omogoča izredno enostavno integracijo na različnih nivojih ter dokumentih, skladno z zahtevami kupcev.

TERMINALNO POSLOVANJE

Terminalno poslovanje je omogočeno na različnih področjih. Najbolj razširjeno je v področju proizvodnje in logistike. S pomočjo terminalov vsi podatki v sistemu potekajo v realnem času, kar nam omogoča avtomatizacijo procesov ter brezpapirno poslovanje.

// Na voljo smo vam 24/7

POTREBUJETE POMOČ?