Company LSC TEH d.o.o. was founded with a vision of creating complete solutions in the fields of mechanical engineering and IT. 

GALLERY

CONTACT

Complete Solutions

Sončna elektrarna LSC TEH 

Za projekt Sončna elektrarna LSC TEH smo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), ki ga vodi Ministrstvo za infrastrukturo, pridobili nepovratna sredstva v višini 21.097,44 €. Namen projekta je:

  • povečati proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije,
  • zagotoviti delno samooskrbo z električno energijo v poslovno-proizvodnem objektu,
  • in zmanjšati emisije toplogrednih plinov CO2.

Sončna elektrarna LSC TEH, moči 115,92 kWp, bo predvidoma proizvedla 115.920 kWh/leto električne energije. Proizvodnja električne energije z izrabo sončne energije bo doprinesla k zmanjšanju emisij CO2 za okoli 57 t/leto.

Sočno elektrarno LSC TEH sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. JR SE OVE 2021 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi “Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja”, prednostne naložbe “Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov” in specifičnega cilja “Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije”.

Več informacij o Evropskih strukturnih in investicijskih skladih je dostopnih na www.eu-skladi.si

Podjetje LSC TEH D.O.O. je pridobilo sofinanciranje upravičenih stroškov – Vavčer za pridobitev certifikata ISO 14001. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.