LSC PRO

LSC PRO je informacijska platforma namenjen proizvodnim podjetjem. Je ena prvih platform, katera je zasnovana v sklopu smernic Industrije 4.0 in omogoča strankam dosegati najvišjo kredibilnost na tržišču.

LSC PRO je informacijska platforma, katera je namenjena uporabi v proizvodnih podjetjih. Platforma je zasnovana v smernicah INDUSTRIJE 4.0  in omogoča uporabnikom vpeljavo digitalizacije na vseh stopnjah podjetja. Sistem je zasnovan modularno in omogoča vpeljav različnih sistemov na različnih nivojih in v poljubnem časovnem okvirju.

Vaša vprašanja